Looking for a Penpal || Naghahanap ng isang Penpal
Author
♡Sage Maiden♡
I'm looking for a penpal who can speak in Tagalog so I can learn || Naghahanap ako ng isang penpal na maaaring magsalita sa Tagalog upang malaman ko Start Reading