ภครђ ק๏ttєг
   Minister for Magic
Hello! I'm Nash Vincent Potter a member of the Order of the Phoenix, MoM Employee, Auror, and Author. Son of the famous Harry Potter and his wife Ginny Potter.
 • Joined August 2016
 • Member of Gryffindor
 • 0 House Points
 • 1st Year
 • PH
 Followers (217)  Following (133)  Friends (73)
Friends (73)
 • [No Name]
 • [No Name]
 • (old account)
 • *✬Kat Granger✬*
 • Account Terminated
 • Albus
 • Alex G
 • Alexander Williams
 • Alieza Granger
 • Alieza Granger
 • Ameila Rose
 • Ana Granger
 • Ana Granger-Weasley
 • Anna Lestrange
 • Annabel
 • Arielle Masons
 • Ashley J. Gomez
 • Ashley Med
 • Astera Greengrass(Olivia)
 • Bradley Bloodlace
 • Bryan Parker
 • Cedric D.
 • Cedric Diggory
 • Dani
 • Dean Scamander
 • Diptarup SaintBuster
 • Eden Winters
 • eris
 • Fred Black
 • Ginny Knight 36
 • Ginny.P
 • H. Potter
 • Hannah Warfel
 • Hermiona Votson
 • Hermiona Votson
 • Isabelle Huntley
 • Jasmine Vincent Gendreau
 • Jesse Cassandra
 • Josh
 • Judice Nott
 • Kit Elmedeira
 • Lexi Hearn
 • Lord Voldemort
 • Luca Kings
 • Luna Wolfe
 • Macey
 • Maelyn Oakheart
 • Maya
 • Michael Knight
 • Minerva M.
 • Morgan Curseblood
 • Nairana Night
 • Newlyn Schloth
 • Nyah Willow
 • old friend
 • Patricia Byram
 • Poppy Driver
 • Queenie Vor
 • Ralvielyn Granger
 • Rosabella Du Thornycroft
 • Rosie Peterson
 • Sahrena Adruina Slytherin
 • Sam Seton
 • ShieldStone19353
 • Shy Ann Lovegood
 • Sky Potter
 • Sofia Fittes
 • Winter L. Potter
 • YingYi Shi
 • Zoey Black
 • Zoey Eucliffe (desi)
 • ภครђ ק๏ttєг
 • ❤ Alexa VanQuaethem ❤