𝐄π₯𝐒𝐣𝐚𝐑

𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓲𝓼𝓱

just have fun

  • Joined April 2021
  • Member of Gryffindor
  • 974 House Points
  • 1st Year
  • United States

Backstory

                                             


                            Elijah R.


                            Straight                                                                    
                  EIGHT-EFFIN-TEEN


                   Miles's partner in crime


 fucking love you my beautiful sister, Mel


           Ry's liMu emu, co-founder of


                   Fridge Trucks


                      Single


                                             


          

                                  

  Accio Profile Posts...
Hogwarts is Here © 2023
HogwartsIsHere.com was made for fans, by fans, and is not endorsed or supported directly or indirectly with Warner Bros. Entertainment, JK Rowling, Wizarding World Digital, or any of the official Harry Potter trademark/right holders.
Powered by minervaa